Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w Projektowaniu, Realizacji Obiektów Inżynieryjnych metodą przeciskową, pozwalającą na utrzymanie ruchu drogowego lub kolejowego podczas wykonywania obiektów inżynieryjnych takich jak tunele drogowe, przejścia dla pieszych, rowerowo-piesze, przepusty wodne i przejścia dla zwierząt. Niektóre firmy nasuwają takie obiekty, wykonane wcześniej obok torów kolejowych, w miejsce tymczasowo usuniętego nasypu kolejowego. Powoduje to jednak kilkunastodniowe całkowite zamknięcie ruchu kolejowego. Nasza firma jako jedyna w Polsce wykonuje takie obiekty, o przekrojach w gabarytach dla ruchu samochodowego, metodą pozwalającą na utrzymanie ruchu czy to kolejowego czy też samochodowego.

Kompleksowość 

Wykonujmy jako roboty przygotowawcze dla naszych przecisków: 

 • ścianki szczelne
 • odwodnienia
 • roboty ziemne
 • wiązki szyn typu szwajcarskiego

Do tej pory wykonywaliśmy z powodzeniem roboty jako generalny wykonawca lub oficjalny podwykonawca między innymi dla takich firm jak:

 • Urząd miasta Będzin
 • Skanska
 • Strabag Mota Engil Central Europe
 • Colas Polska
 • Ferroco Poznań
 • PRKiI Wrocław
 • Budus Katowice
 • Berger Bau
 • Inżynieria Rzeszów
 • Intop
 • Telbud Katowice
 • Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART
 • Pribex
 • Budimex

Potrafimy sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Zapraszamy do współpracy!