Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "PROI 2" Spółka z o.o. 

ul. Budowlana 5G        
40-301 Katowice 

e-mail: biuro@proi2.pl 

Biuro Zarządu Spółki

ul. Klasyków 10
03-115 Warszawa

NIP: 634-27-72-921
Regon: 241844375 

KRS: 0000376244
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS