Wykonujemy również tradycyjne – rurami stalowymi - przewierty i przeciski sterowane o średnicach od Ø 140 mm do 2,8 m i więcej metrów. Urządzenia to zarówno ogólnodostępne wiertnice pozwalające na przewiercanie średnic do 1,6 m, zarówno ze sterowaniem jak i bez, gdzie zachowanie spadków nie jest konieczne. Wiele lat doświadczeń pozwoliło nam na wypracowanie własnych technologii sterowania przewiertami i przeciskami sterowanymi, przy czym, jako przewierty rozumiemy przeciski, gdzie urobek usuwany jest za pomocą wierteł, a w przeciskach sterowanych usuwanie urobku jest realizowane innymi metodami, jak głowica wiercąca i wózki transportowe lub przenośniki taśmowe.

Przeciski rurami stalowymi od 1000 mm do 3000 mm

Wykonując przeciski uczestniczyliśmy w realizacji:

  • Warszawskiego metra jako pomysłodawcy i realizatorzy wykonania technologią przeciskową konstrukcji sklepienia i ścian tunelu wentylacyjnego przebiegającego pod budynkiem przy ulicy Marszałkowskiej
  • Gazociągu tranzytowego wykonując dwa odcinki przeciskami izolowanymi rurami stalowymi Ø 1720 mm pod drogą E-30 w Pniewach  
  • Kolektora kanalizacyjnego Ø 2400 mm pod ulicą Bałtycką w Poznaniu w przecisku teleskopowym Ø 3000 / 2800 mm długości 70 m 

Przeciski sterowane rurami żelbetowymi od 1200 mm do 2000 mm

Technologia przeciskania rur żelbetowych jest szczególnie przydatna do wykonywania rurociągów kanalizacyjnych i przepustów - rura przeciskowa docelowo stanowi przewód technologiczny.

Technologią przeciskania rur żelbetowych zrealizowaliśmy między innymi:

  • Odcinek kolektora deszczowego Ø1600/1360mm, długości 320 m, na głębokości 16 m w Olsztynie - czterema przeciskami po 80 m  
  • Przepust wodny o długości 36 m w Kramsku pod czynnymi torami kolejowymi ekspresowej linii E-20. Styki przeciskowych rur żelbetowych w zależności od warunków geotechnicznych mogą być sztywne (spawane), lub przegubowo-przesuwne (na uszczelkę). 

Przewierty o średnicy od 100 mm do 1200 mm

Technologią przewiertową wykonujemy rurociągi kanalizacyjne, wodne, gazowe oraz instalacje energetyczne i telekomunikacyjne pod drogami, torami, rzekami i budynkami. Przewierty wykonywane są urządzeniami wiertniczymi HWP 80, HWP 120, HWP 27S.

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne G-62 i GZ-4 wykonujemy następującymi urządzeniami:

  • Wibratorem firmy Tünkers o sile dynamicznej 500 kN
  • Polskimi zestawami ZP10 D, ZW10 D
  • Młotem spalinowym wolnospadowym z osprzętem żurawiowym MS 1251