Jesteśmy jedna z niewielu, a na pewno jedyną firmą wykonującą tunele o dużych i bardzo dużych przekrojach w Polsce metodą przeciskową z elementów żelbetowych, prefabrykowanych wcześniej obok miejsca przeznaczenia, tj pod liniami kolejowymi albo drogami dla ruchu samochodowego. Specjalizacja taka jest również rzadkością w skali globalnej, światowej. Przykład tunelu o przekroju 19,75 x 6,0m mówi sam za siebie. Na przestrzeni kilkunastu lat wykonaliśmy kilkadziesiąt obiektów o przekroju w świetle od 1,5 x 1,5 poprzez 2,0 x 2,0 2,6 x 2,6 4,5 x 2, 6 6,0x 3,0 8,5x5,0 i wiele innych aż do 19,75x6,0.Początkowo przeciski były wykonywane z elementów prefabrykowanych - sementów o długości od 1,0m do 2,0 m na zakładzie prefabrykacji lub na miejscu budowy, w formach stalowych. Połączenia segmentów-prefabrykatów dzięki zastosowaniu masy uszczelniającej i specjalnej konstrukcji powierzchni stykowej jak pokazała wieloletnia eksploatacja, są całbykowicie szczelne. Tak wykonano ponad siedemdziesiąt obiektów w całej Polsce. Od pierwszych lat XXI wieku udoskonaliliśmy naszą technologię o przepychanie całych gotowych konstrukcji lub podzielonych na dwa lub trzy elementy, w zależności od miejsca na placu budowy. Połączenia elementów są albo jako dylatacja albo, co coraz częściej wykonujemy, jako uciąglenie konstrukcji, co dzięki różnym taśmom uszczelniającym, znakomicie się sprawdza ( Obiekty w Kielcach , Przemyślu i Rzeszowie). Tym niemniej poprzednia technologia, w segmentach od 1,0 do 2,0 dł. w zależności od wielkości placu budowy i terminu wykonania robót ma nadal zastosowanie.

Tunele wykonywane technologią przeciskową

Technologię przeciskania pod ziemią ramowych prefabrykatów żelbetowych jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy między innymi:

  • Tunel przeznaczony do ruchu samochodowego o wymiarach 8,5x5,0m pod torami PKP w Nowym Sączu
  • Przejście dla pieszych o przekroju 2,6x2,6m pod torami PKP linii ekspresowej E-20 w Kłodawie
  • Przejście dla pieszych o wymiarach 3,0x2,6m pod czynnymi torami PKP w Bydgoszczy
  • Przepust wodny o wymiarach 2,0x2,0m pod torami PKP ekspresowej linii E-20 w Palędzu koło Poznania

Przekroje użytkowe dotychczas wykonanych tuneli:

  • 2,0x2,0 m
  • 2,6x2,6 m
  • 3,0x2,6 m
  • 4,5x2,5 m
  • 8,5x5,0 m
  • aż do 19,75x6,0 m